Placówka nr 12 Pozytywnych Inicjatyw w Pszczółkach

 

Biuro Sieci Żłobków i Punktów Przedszkolnych:

Dorota Regulska: 

tel.: 698-681-097

d.regulska@pozytywneinicjatywy.pl

 https://www.facebook.com/zlobek12pszczolki/

 

 
 
 
 

 

-->
Copyright © 2012 FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY.

______